Duidelijker onderscheid gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval

Heeft u te maken de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) dan is de kans groot dat u ook te maken zou kunnen hebben gehad met interpretatie verschillen tussen de diverse betrokken EU-lidstaten.

EU-lidstaten beoordelen aspecten als afval/niet-afval, gevaarlijk afval/niet-gevaarlijk afval en nuttige toepassing/verwijdering e.d. nogal eens verschillend met als gevolg een “frustratie” en langdurige trajecten rondom kennisgevingsprocedures en/of bijlage VII (groene lijst) overbrengingen (met name het handhavingstraject). Begrijpelijk is dan ook dat Europese vereniging van afvalbedrijven (Fead) pleit voor wijzigen van de wetgeving rondom de overbrenging van afvalstoffen.

Discussies met overheden over aspecten als afval/niet-afval, gevaarlijk afval/niet-gevaarlijk afval en nuttige toepassing/verwijdering (en niet alleen in het kader van EVOA) is onze dagelijkse kost. Hoe te werken met de Eural lijst en daarmee juist vaststellen van de euralcode en daarmee de bepaling of er sprake is van gevaarlijk of niet gevaarlijk afval. Ook daarmee kunnen wij u helpen.

In een aantal gevallen is er zelfs sprake van situaties waarbij sprake is van een bijproduct in plaats van een afvalstof. In deze gevallen is de afvalstoffenwetgeving en de daarbij horende, vaak zwaardere administratieve plichten, niet aan de orde. Het beoordelen of er sprake is van een situatie “afvalstof of geen afvalstof” is in deze gevallen lonend.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met onze specialist Ron Klaassen (e-mail: Ron@reijngoudafval.nl of telefoon: 040 – 289 56 46).

Andere nieuwsberichten
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt