ILT: weinig inzet voor terugdringen uitstoot zeer zorgwekkende stoffen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de ‘Signaalrapportage Inspectie Leefomgeving en Transport’ gepubliceerd, naar aanleiding van vergunningaanvragen van vier bedrijven. In deze signaalrapportage wijst de ILT op optredende risico’s van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).

Voor 76 ZZS geldt tot 2025 een uitzondering op de strenge wettelijke emissie-eisen voor ZZS. Dat betekent dat er voor deze groep stoffen tot 2025 veel grotere hoeveelheden emissies zijn toegestaan dan voor de andere ZZS. Wel geldt voor deze 76 stoffen, net als voor alle andere ZZS, een wettelijke minimalisatieverplichting.

Minimalisatieplicht

De ILT ziet in de praktijk dat bedrijven – met soms een expliciet beroep op de uitzonderingstermijn – voorlopig geen serieuze inzet plegen om tot uitfasering of minimalisatie van de uitstoot van deze 76 stoffen te komen. Hiermee voldoen zij niet aan de minimalisatieplicht, wat mogelijk leidt tot onbedoelde en onnodig grote uitstoot van ZZS tot 2025.

Lijst met zeer zorgwekkende stoffen aangevuld

Het RIVM heeft in oktober 2018 zes nieuwe stoffen toegevoegd aan de lijst met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het gaat om: catechol, ethanal, 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon, propiconazool, spirodiclofen en 1-vinylimidazool. De stoffen zijn toegevoegd, omdat ze sinds 4 oktober 2018 als kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting zijn opgenomen in EU-Verordening 2018/1480. De wet- en regelgeving voor ZZS geldt nu dus ook voor deze stoffen. Het doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met onze specialist Wouter Kiggen (e-mail: Wouter@reijngoudmilieu.nl of telefoon: 040 – 289 56 47).

Bron: Ilent.nl en Infomil.nl

Andere nieuwsberichten
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt