Naleving Europese regels voor chemische stoffen verbeterd

Verschillende instanties houden toezicht op de naleving van de Europese regels voor chemische stoffen, de zogenoemde REACH- en CLP-verordeningen. Drie van hen werken samen in het ‘Samenwerkingsverband Handhaving REACH en CLP’. Dit zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). In de publicatie ‘Toezicht op productie en gebruik van chemische stoffen in 2016’ doen zij verslag van de toezichtacties.

Informatieplicht gevaarlijke stoffen

Een positieve trend in de naleving is vooral zichtbaar op het onderdeel informatieplicht voor gevaarlijke stoffen. Dit dankzij de inzet van bedrijven, brancheorganisaties en het toezicht van de inspectiediensten. Zo is vergeleken met het jaar 2013 in 2016 een duidelijke verbetering zichtbaar in het naleefpercentage van de belangrijkste rubrieken van de veiligheidsinformatiebladen. Dit percentage is toegenomen van 25 tot 40% naar circa 60%.

Het veiligheidsinformatieblad biedt duidelijkheid over hoe gevaarlijke stoffen veilig gebruikt kunnen worden. Daarom kunnen bedrijven veiliger met die stoffen werken. De geconstateerde verbetering moet nog wel worden versterkt om het gewenste naleefpercentage van 90% te bereiken. Dit gebeurt onder andere door specifieke voorlichting door brancheverenigingen en inspectiediensten over vaak gemaakte fouten in de veiligheidsinformatiebladen. Dit gaat dan bijvoorbeeld om het dragen van een bepaalde soort veiligheidshandschoenen bij gebruik van gevaarlijke stoffen. Naast specifieke voorlichting gaan de inspecties voort met handhaving.

Registratieplicht gevaarlijke stoffen

Bedrijven voldeden in 2016 aan de registratieplicht voor stoffen die in grote hoeveelheden (boven 100 ton per jaar) worden gemaakt of geïmporteerd. Per 1 juni 2018 geldt de registratieplicht ook voor stoffen die in kleinere hoeveelheden worden gemaakt of geïmporteerd (boven de ton per jaar). Hierdoor vallen meer MKB-bedrijven vanaf juni onder de registratieplicht. De samenwerkende inspectiediensten gaan vanaf half 2018 hun toezicht inzetten om vast te stellen of ook deze nieuwe doelgroep aan de registratieplicht voldoet.

Wilt u meer weten over dit onderwerp na het lezen van dit artikel, neem dan contact op met Ben Reijngoud via telefoonnummer 040 – 289 56 45 of per e-mail via ben@reijngoudmilieu.nl

Andere nieuwsberichten
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt