Omgevingsmanagement

Reijngoud Milieu is gespecialiseerd in het omgevingsmanagement van industriële projecten voor het Midden en Klein bedrijf (MKB) waarbij het aspect milieu een belangrijk aandeel vormt binnen het te realiseren project. Het betreft van de grond af opbouwen van nieuwe projecten maar ook het veranderen van bestaande projecten. Wat de omvang ook is, Reijngoud Milieu heeft de kennis in huis om deze projecten in zijn volle omvang te begeleiden. Hierbij zijn navolgende zaken zeer belangrijk:

 • Opbouwen, beheren en verbeteren van relaties met betrokken personen en belanghebbende binnen maar ook buiten het project
 • Zorgen voor de juiste randvoorwaarden om het project te laten slagen, waarbij onze expertise ligt op het vlak van wetgeving en vergunningen.

Binnen het omgevingsmanagement zijn wij met name gespecialiseerd in

 • Due dilligence onderzoeken
 • Site assessment onderzoeken
 • Haalbaarheidsonderzoeken en masterplannen locaties
 • Omgevingsrecht en vergunningverlening
 • Bestemmingplannen en ruimtelijke onderbouwing
 • Natuurwetgeving
 • Milieueffectrapportages
 • (externe) Veiligheid
 • Ondersteuning toezicht en handhaving

Meer informatie

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt