Due dilligence onderzoek

In geval van overname of participatie in een milieurelevant bedrijf is het natuurlijk belangrijk te weten of er (verborgen) milieu- of veiligheid zaken spelen. Een due diligence-onderzoek op milieu en veiligheid aspecten geeft nuttige informatie als basis voor de onderhandelingen en voorkomt verrassingen achteraf. Tijdens dergelijke onderzoeken worden diverse aspecten beoordeeld, zoals (niet limitatief en bedrijf afhankelijk):

  • Complaince met wet- en regelgeving en richtlijnen
  • Vergunde activiteiten en status vergunningen
  • Overeenstemming met bestemmingsplannen
  • Handhaving verleden
  • Inventarisering van bekende milieu-, gezondheids- en veiligheidsproblemen
  • Inspectie van panden, van binnen en van buiten
  • Interviews met eigenaren, gebruikers en ambtelijke instanties
  • Fysieke bemonstering en laboratoriumanalyse
  • Verkennend onderzoek van bodem en grondwater

Met het uitvoeren van een milieu en veiligheid due diligence wordt duidelijk welke zaken wel of niet op orde zijn (non-compliancies). Adviezen kunnen worden gegeven op welke wijze de non-compliancies kunnen worden gecorrigeerd of beheerst. Tevens worden adviezen gegeven met betrekking tot de financiële gevolgen hiervan. Reijngoud Milieu kan voor u een compleet due dilligence onderzoek uitvoeren of u hierin ondersteunen.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt