Elektronisch milieujaarverslag (e-MJV)

In 2009 is de E-PRTR verplichting geïntegreerd met het (elektronisch) milieujaarverslag (e-MJV) tot één rapportageregime: het Integraal (PRTR) verslag. Dit verslag is gebaseerd op de E-PRTR verordening en is aangevuld met de essentiële elementen uit het MJV. De bedrijven onder de E-PRTR rapportageplicht, vallen meestal ook onder bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies (bedrijven met een IPPC-installatie).

Rapportage van een emissie is verplicht wanneer de drempelwaarde in de E-PRTR verordening wordt overschreden. Reijngoud Milieu kan voor u beoordelen of u onder de E-PRTR verordening valt. Mocht dit het geval zijn of bent u aangeschreven door uw bevoegd gezag om te voldoen aan de rapportageplicht dan kan Reijngoud Milieu voor u de volledige aangifte van het elektronisch milieujaarverslag op een juiste wijze verzorgen.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt