Haalbaarheidsonderzoek / masterplan locatie

Voorafgaand aan het vestigen van een nieuw bedrijf of in geval van uitbreiding van (de activiteiten van) het bedrijf is het belangrijk deze wens te toetsen op haalbaarheid. Vragen als “Past mijn plan binnen en bij het bestemmingsplan, geluidszonering, plaatselijk geurbeleid, nabijgelegen natuurgebieden etc?” of “Welke maatregelen moeten worden genomen om het plan te laten passen binnen de diverse milieu en (externe)veiligheid regels?” of “Kunnen bestaande gebouwen en installaties voldoen aan de laatste stand der techniek qua milieu, brand en veiligheid richtlijnen?” dienen voorafgaand aan start van het project beantwoord te worden.

Niet elke locatie met eventueel bijhorende gebouwen en installaties is namelijk geschikt voor het vestigen van bepaalde type (milieubelastende en veiligheid relevante) bedrijven. Reijngoud Milieu heeft de expertise in huis om op de milieu- en veiligheid gerelateerde vragen die relevant zijn bij vestigen van een nieuw bedrijf of uitbreiden van de activiteiten een antwoord te geven. Op basis van de antwoorden wordt samen met u bekeken of de nieuwe locatie of gewenste verandering op een bestaande locatie milieu- en veiligheid technisch haalbaar is.

Voorafgaand aan de beoordeling op haalbaarheid zullen we samen met u de uitgangspunten vastleggen in een masterplan locatie. Dit masterplan vormt de toets grond tijdens een haalbaarheid onderzoek. In geval van een geschikte locatie kunnen veel gegevens uit dit traject (masterplan en uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken zoals geluid, geur, bodem, brandveiligheid) gebruikt worden binnen de diverse procedures die daarop volgen.

Wilt u meer informatie met betrekking tot de ondersteuning en/of het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt