truck-945364_19201

Transport & ADR

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg gelden voorschriften. Deze voorschriften zijn opgenomen in de Europese overeenkomst ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Het ADR is een onderdeel van het VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen) welke weer onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen valt.

Een bedrijf dat stoffen verzendt, is verantwoordelijk voor het juist classificeren van de stof conform het ADR/VLG indien het een gevaarlijke stof is. Ook het verzorgen van de juiste vervoersdocumenten en bijbehorende gevarenkaarten is een verantwoordelijkheid voor de afzender van de gevaarlijke stoffen. Voor stoffen die ‘een naam’ hebben, is dit geen probleem. Deze stoffen zijn opgenomen in de lijst van het ADR/VLG. Voor veel stoffen is dit vaak niet het geval omdat het een mix, verdunde vorm of een gewijzigde vorm van de originele stoffen is. Reijngoud Milieu kan u helpen bij het juist classificeren van deze stoffen als deze getransporteerd gaan worden. Daarnaast stellen wij jaarverslagen op en zijn wij u aanspreekpunt bij overige ADR/VLG gerelateerde vragen.

Daarnaast vormt het ADR/VLG de basis voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15) en de opslag van overige vloeistoffen in boven- en ondergrondse opslagtanks (PGS 31).

Meer informatie

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt