ADR opleidingen

De personen wier taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten zijn opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt. Werknemers moeten zijn opgeleid overeenkomstig 1.3.2 van het ADR voordat zij verantwoordelijkheden op zich nemen en mogen uitsluitend onder het rechtstreekse toezicht van een opgeleide persoon functies vervullen waarvoor in de voorgeschreven opleiding nog niet is voorzien. De opleiding moet ook de in hoofdstuk 1.10 opgenomen speciale voorschriften voor de beveiliging van het vervoer van gevaarlijk goederen omvatten.

Reijngoud Milieu kan deze opleiding (op maat) voor uw medewerkers verzorgen. De ADR-specialisten van Reijngoud Milieu zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, wet- en regelgeving. Zij volgen hiervoor periodiek een ADR Veiligheidsadviseur-cursus. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van onze ondersteuning en advisering op het gebied van ADR en transport van gevaarlijke stoffen

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt