Ondersteuning ADR veiligheidsadviseur

Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer vakbekwame (als bedoeld in 1.8.3.1 van het ADR) veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu. De ADR veiligheidsadviseur mag ook extern worden ingehuurd. Reijngoud Milieu beschikt over ADR veiligheidsadviseurs.

De ADR-specialisten van Reijngoud Milieu zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, wet- en regelging. Zij volgen hiervoor periodiek een ADR Veiligheidsadviseur-cursus. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van onze ondersteuning en advisering op het gebied van ADR.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt