Melding Activiteitenbesluit Wet milieubeheer

Afhankelijk van het soort bedrijf (type) en de activiteiten van het bedrijf is voor het oprichten of veranderen een melding Activiteitenbesluit nodig. Het bedrijf moet de melding uiterlijk vier weken voor oprichting of verandering van het bedrijf bij het bevoegd gezag doen. Er moet gemeld worden:

  • ten minste 4 weken voor het starten of veranderen van het bedrijf.
  • het een type B of type C inrichting betreft. Type A-bedrijven zijn niet meldingsplichtig.
  • type C inrichtingen melden alleen activiteiten die onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit vallen.
  • bij een verandering de wijziging afwijkt van eerder gemelde gegevens.

De melding is “vormvrij”. Dat wil zeggen; het Activiteitenbesluit bepaalt alleen wat een bedrijf moet melden, niet hoe het bedrijf dit meldt. Een bedrijf hoeft geen melding Activiteitenbesluit meer te doen (voor o.a. activiteiten uit hoofdstuk 3) als het een aanvraag omgevingsvergunning milieu heeft gedaan voor het oprichten van een inrichting. Voor de aanvraag omgevingsvergunning milieu moet een bedrijf namelijk onder andere dezelfde gegevens aanleveren als degene die nodig zijn voor een melding Activiteitenbesluit.

Zoekt u ondersteuning bij het opstellen van een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt