Opstellen aanvraag omgevingsvergunning Wabo (milieu)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Niet elk bedrijf heeft een omgevingsvergunning milieu nodig. Het Activiteitenbesluit onderscheidt drie typen inrichtingen: A, B en C. Type C-inrichtingen zijn verder onderverdeeld in inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en inrichtingen waartoe geen IPPC-installatie behoort. Per type bedrijf worden verschillende procedures gevolgd, waarbij geldt dat de type C-inrichtingen omgevingsvergunningsplichtig voor de activiteit milieu zijn.

Omgevingsvergunningaanvragen voor de activiteit milieu (oprichten, revisie, veranderen en milieuneutraal) of beoordelingen van IPPC-installaties bij bedrijven kunnen door Reijngoud Milieu worden verzorgd. Reijngoud Milieu heeft ruime ervaring, de juiste expertise en technische kennis in huis om uw omgevingsvergunning te verzorgen.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt