Aanvullende onderzoeken milieu

Bij een aanvraag omgevingsvergunning dienen diverse aanvullende onderzoeken te worden gedaan. Denk hierbij aan:

  • Milieueffectrapportage (MER)
  • Bodembescherming, -onderzoek en -sanering
  • Beoordeling IPPC/Richtlijn Industriele Emissies (RIE)
  • Geluids- en trillingsonderzoek
  • Luchtonderzoek en verspreidingsberekeningen

Reijngoud Milieu voert deze onderzoeken voor u uit. Daarnaast hebben wij een uitgebreid netwerk van betrouwbare partners die we, indien gewenst, bij specifieke onderwerpen inschakelen. Wij bieden u volledige ondersteuning in het vergunningentraject.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt