Beoordeling IPPC / industriële emissies

De Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) is sinds 1 januari 2013 verwerkt in de Nederlandse wet- en regelgeving. Bijlage I van de richtlijn geeft aan wanneer het om een IPPC-installatie gaat. De bedrijven met een IPPC-installatie moeten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning toetsen of aan de BBT-conclusies (voorheen BREFs) wordt voldaan. Niet voor alle BREFs zijn al BBT-conclusies vastgesteld. Zolang voor een BREF er geen BBT-conclusies zijn, moet het hoofdstuk Best Available techniques (BAT) dat in het BREF staat gezien worden als BBT-conclusies.

Bedrijven waarbinnen een IPPC-installatie aanwezig is moeten binnen 4 jaar na bekendmaking van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van de betreffende IPPC-installatie de omgevingsvergunning aanpassen aan die BBT-conclusies.

Reijngoud Milieu kan uw IPPC-installatie beoordelen aan de van toepassing zijnde BBT-conclusie(s). Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt