Geluidsonderzoek

In Nederland is de geluidregelgeving verspreid over diverse wetten, besluiten, circulaires en verordeningen. Geluidbronnen zijn bijvoorbeeld industrielawaai, wegverkeerlawaai en railverkeerlawaai. Al deze geluidbronnen hebben een eigen berekenings- en toetsingssystematiek. Veel gemeenten hebben hiervoor eigen geluidsbeleid opgesteld.

Voor milieu gaat het in de meeste gevallen om een toets aan het optredende industrielawaai. De reden voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek kan zijn:

  • een melding Activiteitenbesluit
  • een aanvraag omgevingsvergunning
  • voor de aanvang van een project om te beoordelen of er wel genoeg geluidsruimte is voor de gewenste activiteiten

Voor het onderzoek wordt uitgevoerd worden alle geluidsrelevante bronnen en vervoersbewegingen geïnventariseerd. Al deze bronnen en gegevens worden gemodelleerd waarna vervolgens de geluidsniveaus conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai worden berekend. Reijngoud Milieu kan voor u berekenen wat de geluiduitstraling van uw bedrijf is ter hoogte van omliggende woningen en andere geluidsgevoelige objecten.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt