Milieu Effect Rapportage (m.e.r.)

Een m.e.r.-procedure is noodzakelijk als een besluit wordt genomen over een activiteit waarbij belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. De vraag of door voorgenomen activiteiten belangrijke nadelige milieugevolgen veroorzaakt kunnen worden staat dan ook centraal bij het beoordelen of een m.e.r. moet worden uitgevoerd.

In het Besluit m.e.r. wordt onderscheid gemaakt tussen onderdeel C en onderdeel D. Wanneer een activiteit voldoet aan de criteria uit onderdeel C geldt een m.e.r.-plicht. Wanneer een activiteit onder onderdeel D valt geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. De drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D zijn echter indicatief. Dit betekent dat als uw activiteit wordt genoemd in onderdeel D, maar beneden de drempelwaarden valt, u toch moet nagaan of er sprake is van mogelijke belangrijke milieugevolgen. Hier dient een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’ voor opgesteld te worden.

Reijngoud Milieu heeft ruime ervaring en de juiste expertise in huis om u te ondersteunen bij een m.e.r-procedure.  Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt