Implementatie van milieu- en vergunningsvoorschriften

Als uw bedrijf over de juiste vergunning beschikt, dient u uiteraard te voldoen aan alle voorschriften uit uw vergunning. Dit betekend dat u aan alles moet voldoen dat in uw vergunning is vastgelegd. In de praktijk blijkt dit vaak een lastige klus. Mede door de vele wet- en regelgeving die aan de voorschriften ten grondslag ligt. Reijngoud Milieu kent de wet- en regelgeving en kan hiermee de aan u voorgeschreven vergunningsvoorschriften vertalen naar de praktijk. Onze kracht hierbij zit in onze pragmatische aanpak, waarbij we met u meedenken en een rondgang houden in uw bedrijf om de dagelijkse gang van zaken te bestuderen. Knelpunten en verbeterpunten worden middels interne audits geïnventariseerd. Middels een plan van aanpak kunnen alle voorschriften met succes worden geïmplementeerd in uw bedrijfsvoering. Indien het bevoegd gezag over gaat tot handhaving, kunnen wij u ondersteunen en begeleiden in deze, vaak zeer complexe, trajecten.

U kunt bij ons terecht voor onder andere:

  • Interne audits op de naleving van vergunningsvoorschriften
  • Ondersteuning en daadwerkelijke implementatie van diverse voorschriften
  • ondersteuning en begeleiding bij handhavingsprocedures en handhavingstrajecten
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt