Bijhouden wet- en regelgeving en interne audits op naleving vergunningsvoorschriften

Op de bedrijfsvoering van een bedrijf is een grote hoeveelheid milieu wet- en regelgeving, bijkomende richtlijnen en normen van toepassing. Afhankelijk van het type bedrijf, activiteiten, omvang etc. zijn bepaalde wet- en regelgeving, richtlijnen en normen wel en andere weer niet van toepassing. Ook zijn binnen van toepassing zijnde wet- en regelgeving (grote) delen wel en andere delen weer niet van toepassing.

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, ook de richtlijnen waar,  in bepaalde wet- en regelgeving en eventueel uw omgevingsvergunning, naar wordt verwezen. Soms betreft het kleine wijzigingen en soms omvangrijke wijzigingen. Wijzigen van wet- en regelgeving kunnen van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering. U wilt voorbereid  zijn op de te nemen vervolgstappen van deze wijzigingen. Reijngoud Milieu heeft hiervoor een aanpak, bestaande uit 7 onderdelen, ontwikkeld. Onderstaand kort weergegeven.

Onderdeel 1:   

Eenmalig kennis opdoen van de bedrijfsvoering, de werkzaamheden, de activiteiten, aanwezige managementsystemen etc. met het doel uw bedrijf goed te leren kennen.

Onderdeel 2:

Eenmalig vaststellen van een zo volledig mogelijk overzicht van de op uw bedrijfsvoering van toepassing zijnde relevante milieu wet- en regelgeving en richtlijnen en vastleggen in een volledig Register van relevante wet- en regelgeving in de databank met milieu wet- en regelgeving.

Onderdeel 3:

Op basis van het ingegeven register van relevante wet- en regelgeving in de databank milieu uit wordt u op de hoogte gebracht van voor u relevante wijzigingen specifiek voor uw bedrijf. Reijngoud zal vier keer per jaar een verzameloverzicht opstellen en daarmee u op de hoogte brengen van alle wijzigingen welke op basis van uw register van relevante wet- en regelgeving is geselecteerd.

Onderdeel 4: 

Op basis van de overzichten van gewijzigde wet- en regelgeving uit stap 3 worden de mogelijke vervolgstappen met u besproken. Hiertoe komt een te zake deskundige adviseur bij u op het bedrijf. U ontvangt een verslag van de besproken vervolgstappen en daarbij een praktisch advies.

Onderdeel 5:

Naast de bespreking van vervolgstappen als gevolg van de gewijzigde wet- en regelgeving (onderdeel 4) wordt tevens besproken of er sprake is van wijzigingen in de bedrijfsvoering. Er wordt door ons bekeken of er sprake is van (relevante) nieuwe wet- en regelgeving, mogelijk is er sprake van wet- en regelgeving die niet meer van toepassing of relevant is. Het register van Relevante wet- en regelgeving wordt dan door ons aangepast. Op deze wijze wordt de te bewaken relevante wet- en regelgeving up to date gehouden.

Onderdeel 6:

Belangrijk is dat wordt gecontroleerd of uw bedrijf voldoet aan de, meest relevante, van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dus niet alleen de omgevingsvergunning en/of activiteitenbesluit regels. Dit is aanvullend (zie stap 7). In dit geval wordt het naleven van de belangrijkste wet- en regelgeving éénmaal per jaar gecontroleerd.

Onderdeel 7:

Een belangrijk deel van de milieuwetgeving is vastgelegd in de voorschriften in de omgevingsvergunning milieu en/of het activiteitenbesluit. Wij zullen de voorschriften uit uw omgevingsvergunning milieu en/of het activiteitenbesluit vertalen naar een lijst van te controleren milieuvoorschriften. Op basis van deze lijst van te controleren milieuvoorschriften wordt één keer per jaar verdeeld over maximaal twee dagen samen met uw contactpersoon op locatie gecheckt of wordt voldaan aan de voorschriften.

Uit bovenstaande onderdelen hebben wij 4 producten samengesteld. Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt