Ondersteuning en begeleiding bij handhavingsprocedures/trajecten

Mocht u onverhoopt in een (repressief) handhavingstraject belanden dan is een goede kennis van zaken en wet- en regelgeving van groot belang. Ook een goede communicatie en bemiddeling kan bijdragen tot een oplossing en daarmee het voorkomen van innen van dwangsommen. Voortvarendheid is in dergelijke trajecten vereist. Een goede coördinatie en plan van aanpak van groot belang.

Onze adviseurs hebben de kennis, kunde en communicatieve vaardigheden om dergelijke moeilijke trajecten te begeleiden.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt