Ondersteuning, implementatie en controle op naleving van wet- en regelgeving

U heeft een omgevingsvergunning met daarin specifieke voorschriften opgenomen of (aanvullend) algemene regels op basis van het activiteitenbesluit en u weet niet hoe deze de interpreteren en implementeren? Reijngoud heeft de expertise en de kennis deze vraag voor u op te lossen. Onze adviseurs kunnen u helpen de voorschriften te “begrijpen” en op een praktische wijze in uw bedrijfsvoering te implementeren. Tevens kunnen zij helpen u dit te borgen in uw (milieu)zorgsystemen om te kunnen voldoen aan het normelement “naleven wet- en regelgeving”.

Daarnaast ontvangt u wel eens bezoek van de afdeling handhaving van uw bevoegd gezag. Deze controleert de naleving van de voorschriften die u zijn opgelegd in de omgevingsvergunning, activiteitenbesluit of op basis van wetgeving (bijv. bouwbesluit 2012, BRZO). Indien bij dit soort bezoeken afwijkingen (lees overtredingen) worden geconstateerd, heeft dit altijd een staartje: het resulteert in een bureaucratisch handhavingstraject. Adviseurs van Reijngoud Milieu kunnen samen met u de aan u opgelegde voorschriften toetsen aan de werkelijke bedrijfssituatie. Bij eventuele afwijkingen kunnen wij samen met u zoeken naar een antwoord of een praktische oplossing. Hiermee voorkomt u eventueel een slepend handhavingstraject.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt