Natuur

De Wet Natuurbescherming regelt bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland en Europa. De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De wet geldt sinds 1 januari 2017 en vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningen die in het kader van die wet worden verleend. De Natuurbeschermingswet beschermt drie soorten gebieden:

  • Natura 2000-gebieden
  • Beschermde natuurmonumenten
  • gebieden die de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aanwijst naar aanleiding van verdragen of andere verplichtingen.

Als u activiteiten of projecten wilt ondernemen in de buurt van zo’n gebied, dan kan het zijn dat u een vergunning Natuurbeschermingswet moet aanvragen. Reijngoud Milieu heeft de expertise in huis om dit voor u te verzorgen.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt