Ruimtelijke ordening

Op het gebied van ruimtelijke ordening assisteren wij u bij het realiseren van ruimtelijke plannen. Ruimtelijke ordening noemt men ook wel planologie. Hierbij gaat het om de inrichting van de ruimte. De verschillende overheden maken plannen voor heel Nederland of de provincie of de gemeente. Hierin staat wat men van plan is op het gebied van woningen, bedrijven, landbouw of natuurgebieden. Als u als bedrijf bepaalde activiteiten wilt uitvoeren moet dit getoetst worden aan de ruimtelijke plannen van het betreffende gebied. Deze zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.

Als u een plan wilt verwezenlijken kunt u te maken krijgen met verschillende soorten planologische procedures en/of vergunningen. Door onze brede kennis en en uitgebreide netwerk kunnen wij onze opdrachtgevers van begin tot einde van het proces integraal adviseren. Op het gebied van ruimtelijke ordening leveren wij onder meer de volgende diensten:

  • Opstellen aanvraag afwijken ruimtelijke ordening
  • Principeverzoek
  • Bestemmingsplan
  • Milieuzonering
  • Bouwplantoets en watertoets
  • Juridische procedures

Wilt u meer informatie? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder om uw plannen te realiseren.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt