Milieuzonering

Bij het vaststellen van bestemmingsplannen moet de overheid aantonen dat er sprake is van ‘goede ruimtelijke ordening.’ Een onderdeel hiervan is milieuzonering welke een verbinding legt tussen de milieuaspecten van een bedrijf en de omgeving. Door voldoende afstand in acht te nemen tussen activiteiten die hinder of gevaar veroorzaken (door bedrijven) en anderen die daar hinder van ondervinden (woningen) wordt het bedrijven mogelijk gemaakt binnen de geldende kentallen te acteren.

Milieuzonering is in de meeste gevallen gekoppeld aan een ‘Staat van Inrichtingen.’ Een Staat van Inrichtingen is een lijst met daarop de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten, ingedeeld in een aantal categorieën, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu. Maar ook als uw bedrijfsactiviteit niet in de lijst voorkomt kan het zijn dat deze toch in een bepaalde categorie ingedeeld kan worden. Reijngoud Milieu heeft de expertise om dit voor u te verzorgen.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt