Wetchecker energiebesparing

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lanceert de Wetchecker Energiebesparing voor bedrijven. De wetchecker geeft een bedrijf een overzicht van wet- en regelgeving energiebesparing die in zijn situatie van toepassing is. Hiervoor moet een bedrijf een aantal meerkeuzevragen invullen. Daaruit volgt een advies dat past bij het energieverbruik, de omvang en omzet van de organisatie.

De wetchecker kijkt daarbij naar de volgende regelingen:

  • Activiteitenbesluit en de erkende maatregelen (EML)
  • Verplichting minimale energielabel C voor kantoren in 2023
  • Verplichting energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten
  • De energieaudit Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) voor grote bedrijven

Meer informatie en de Wetchecker Energiebesparing vindt u op de site van RVO.

Wijziging energiebesparingseis in het Activiteitenbesluit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de wetswijziging rond de energiebesparingseis in consultatie gebracht. Het gaat specifiek om wijzigingsvoorstellen in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Bedrijven, gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en andere partijen in de energiebesparingssector kunnen tot 21 mei 2018 reageren. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, moeten nu al alle energiebesparende maatregelen nemen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend.

In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit komt een verplichting om te melden hoe aan de energiebesparingseis is voldaan. Het bedrijfsleven moet vierjaarlijks het bevoegd gezag informeren over de genomen energiebesparende maatregelen via een digitaal systeem. Ook wordt in dit artikel een grondslag gegeven voor algemene regels over de manier waarop een terugverdientijd wordt berekend (met standaard parameters voor de berekening).

Wilt u meer weten over dit onderwerp na het lezen van dit artikel, neem dan contact op met Wouter Kiggen via telefoonnummer 040 – 289 56 46 of per e-mail via wouter@reijngoudmilieu.nl

Andere nieuwsberichten
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt