Opzetten zorgsystemen

Vaak worden bij milieurelevante bedrijven eisen gesteld in de omgevingsvergunning om een milieuzorgsysteem op te zetten en te implementeren. Natuurlijk kunt u er dan voor kiezen om voor een gecertificeerd milieuzorgsysteem conform ISO14001 te gaan. Maar vaak is niet vereist dat er sprake is van een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Wij kunnen (eventueel met elementen uit het ISO14001) een milieuzorgsysteem opzetten en implementeren dat voldoet aan de specifieke eisen uit uw omgevingsvergunning. Het is niets meer en niets minder, tevens bespaard u dan de jaarlijkse certificeringskosten uit.

Het is zeer belangrijk dat elk zorgsysteem juist is afgestemd op het type bedrijf. Daarnaast zijn wij in staat om de diverse zorgsystemen met elkaar te integreren. Heeft u al een ISO14001 zorgsysteem opgezet, dan kunnen wij door het op punten aan te passen en aan te vullen ook geschikt maken als bijvoorbeeld een veiligheid beheersysteem dat volledig voldoet aan de eisen zoals gesteld in het BRZO2015. Op deze wijze zal zorgsysteem kunnen rekenen op een groot draagvlak zowel binnen het bedrijf als bij de overheid.

Wij trachten te voorkomen dat er sprake is van een “papieren tijger”. Wij beschrijven de processen kort, maar vinden de zichtbare output veel belangrijker. De zichtbare output is het bewijs dat er sprake is van normconformiteit en een goed werkend zorgsysteem. Door het uitvoeren van zeer praktisch gerichte interne audits zorgen we er samen met het management en werknemers voor dat er sprake is van behouden van de “normconformiteit”.  Maar wij vinden het nog belangrijker dat we samen met het bedrijf er oor zorgen dat er sprake is van het op gang houden van een proces van “continu verbetering” in Kwaliteit-, Milieu- en/of Veiligheid presteren.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt